Lancering peilgestuurde drainage potentiekaart

De eerste versie van de geschiktheidskaart voor peilgestuurde drainage is momenteel beschikbaar via waterradar.be (klik ‘Extra kaarten’ en selecteer ‘PGD (beta)’). Met deze kaart kan je nagaan of een bepaald perceel potentie heeft voor de installatie van peilgestuurde drainage. Je kan een bepaalde locatie zoeken via de ‘Locatie zoeken’ functie.

In deze kaart worden percelen geklasseerd in categorieën volgens potentie voor de installatie van peilgestuurde drainage door de percelen te evalueren op 1) doorlaatbaarheid van de bodem 2) grondwateraanvoer 3) helling van het perceel. Percelen met iets zwaardere bodems (textuurklasse L en A) worden geklasseerd als ‘mogelijk kansrijk (aandacht voor doorlaatbaarheid)’, omdat er momenteel nog weinig ervaring is met peilgestuurde drainage op deze zwaardere bodems. Meer details over de methode kan je vinden in de voorgaande blogpost.

De kaart die momenteel beschikbaar is in de waterradar, is een prototype en zal in de toekomst verder geoptimaliseerd worden door onder meer gebruikersfeedback. Zo zal de peilgestuurde drainage potentie in de Polders in de toekomst wel beschikbaar zijn, deze kaart wordt momenteel ontwikkeld in het Interreg project TOPSOIL. Daarnaast zal je bij het aanklikken van percelen meer informatie krijgen over waarom het perceel een bepaalde klasse heeft.