Stap in!

Landbouwers begeleiden met peilgestuurde drainage

Hoewel we deze zomer minder last hadden van droogte in Vlaanderen, blijft het belangrijk om voorbereid te zijn op droogte en zoveel mogelijk water in de ondergrond op te slaan zonder de landbouwactiviteit te hinderen. Ook het beleid zet hier steeds meer op in.

OP-PEIL begeleidt daarom geïnteresseerde landbouwers bij de verkenning, de aanleg en beheer van peilgestuurde drainagesystemen. Daarbij bieden we advies op maat aan. Diverse landbouwers hebben de afgelopen periode contact opgenomen als ze vragen hadden bij de aanleg en opvolging van hun drainagesysteem. Op basis van een eerste gesprek en studie van kaartmateriaal maakten de onderzoekers een inschatting van de haalbaarheid van peilgestuurde drainage op het specifieke perceel. Vervolgens was er bij interesse een terreinbezoek om een meer gedetailleerd zicht te krijgen op de specifieke situatie, om uiteindelijk een gefundeerd advies te kunnen afleveren.

De teelten waarover aanvragen binnenkwamen variëren sterk, er is advies gegeven voor percelen met fruitteelt, groenteteelt en akkerbouwmatige gewassen. We begeleidden percelen van allerlei oppervlaktes: percelen van 3 hectare tot grote percelen van wel 13 hectare. Ook de locaties zijn zeer divers: van Geel tot Poperinge. Op dit moment wordt er op sommige percelen nog gemonitord om de evolutie van de grondwaterstand beter te kennen vooraleer in te grijpen. Dit gebeurt door de plaatsing van één of meerdere peilbuizen, waarin de grondwaterstand wordt opgevolgd. Op die manier zien we of het plaatsen van peilgestuurde drainage op het perceel zinvol is.

Een aantal telers gaven we al een positief advies, waarop ze de investering begonnen te plannen. Ook gaven we enkele malen een negatief advies omwille van een te grote helling op het perceel wat peilsturing technisch moeilijk en een stuk duurder maakt. Verder bezochten we een landbouwer die percelen had aangekocht waarin reeds peilgestuurde drainage aanlag. Hij had vragen over het beheer hiervan en onze advisering gaf hem handvatten hoe hij dit op een goede manier kan aanpakken. Op dit moment is er VLIF NPI steun beschikbaar voor omvorming van klassieke naar peilgestuurde drainage, wat het interessant maakt om nu om te schakelen! We hebben nog steeds de mogelijkheid om landbouwers te begeleiden, dus aarzel niet om één van de volgende onderzoekers te contacteren:

Tom Coussement (BDB) – tcoussement@bdb.be - 016/31 09 22

Bert Everaert (Inagro) - bert.everaert@inagro.be - 051 14 03 25

Sander Bombeke (PSKW) - sander.bombeke@proefstation.be – 0475 36 78 12

Anne Waverijn (PCG) - anne.waverijn@pcgroenteteelt.be - 09 331 60 87

Maarten Raman (Boerennatuur Vlaanderen) - maarten.raman@boerennatuur.be – 0473 22 40 65

kaart We beginnen met een kaartanalyse, om een eerste zicht te krijgen op de geschiktheid van een perceel voor peilgestuurde drainage

bodemonderzoek Een bezoek aan het perceel is daarna essentieel om een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor PGD.

terreinbezoek1 Bij dit bezoek wordt de waterhuishouding en huidige drainage onderzocht om een passend advies op te maken.

terreinbezoek2 Uit gesprekken op terrein komt vaak waardevolle informatie.

fruitteelt Ook vanuit de fruitteelt is er interesse om bestaande drainagesystemen peilgestuurd te maken.