Projectinformatie

OP-PEIL wil op korte termijn de doorbraak van peilgestuurde drainagesystemen (PGD), die zowel maatschappelijk als landbouwkundig rendabel en effectief zijn, in Vlaanderen realiseren.

De partners willen dit realiseren door:

 • Het verder opbouwen en samenbrengen van de kennis die de afgelopen jaren vergaard is rond PGD in Vlaanderen, met nadruk op de meerwaarde die PGD kan betekenen in de strijd tegen verdroging en voor de bedrijfsvoering en financiĆ«le meeropbrengst voor de landbouwer.
  Specifiek wordt er de nodige vakkennis opgebouwd rond 3 kennishiaten:
  1. het potentieel van subirrigatie via PGD,
  2. de invloed van PGD op het zoet-zoutvlak in de poldercontext, en
  3. de mogelijkheden voor waterbeheer op landschapsschaal.
 • Het aanbieden van beslissingsondersteunende richtlijnen en praktische aanbevelingen aan bedrijven over de perceelsspecifieke toepassing van PGD.
 • Het stimuleren en begeleiden van doelgroepbedrijven bij de omvorming van klassieke naar PGD, met de nadruk op het aanleggen van een haalbaar en financieel rendabel PGD-systeem.
 • Het maximaal uitdragen van de kennis rond PGD, zowel door het projectteam als door de landbouwers van de doelgroepbedrijven, aan de hand van demonstratieactiviteiten en workshops.

Meer informatie over OP-PEIL kan je hier vinden.

illustratie PGD principe