Bezoek Middenkustpolder

De proef die de impact van peilgestuurde drainage op perceelsniveau op het zoet-zout vlak in de grond nagaat (WP4), ligt in de Middenkustpolder. In een polder is het niet enkel de landbouwer die de waterstand in zijn percelen beheert, maar vooral het polderbestuur via de grachten. De dijkgraaf gaat dagelijks langs grachten en kanalen om waterstanden te meten, waternemingen van het kanaal open of toe te zetten als er meer water de polder in moet en pompgemalen te laten draaien wanneer het te nat is. De dijkgraaf zorgt er zo dagelijks voor dat het winter- of zomerstreefpeil in de poldergrachten benaderd wordt. De afspraken over dat peilbeheer komen op een democratische manier tot stand in het polderbestuur en haar algemene vergadering. Wanneer je als landbouwer dus aan de slag wil met peilgestuurde drainage, is het belangrijk om rekening te houden met het waterbeheer in de grachten rondom het perceel.