Case studie peilgestuurde drainage

more picture of pgd

PSKW voert binnen het project OP-PEIL twee case-studies uit om peilgestuurde drainage (PGD) in Vlaanderen te bestuderen. Naast de voordelen van peilgestuurde drainage zal ook het potentieel voor subirrigatie worden belicht. Eén van deze case-studies vindt plaats in de Mechelse groentenregio. De testlocatie is een perceel met venkel- en slateelt in Sint-Katelijne-Waver. Het perceel is vlak en heeft een relatief vochtig lemige zandbodem. De drainagebuizen liggen zes meter uit elkaar en bevinden zich ongeveer 80 cm onder het maaiveld. Deze factoren maken het terrein geschikt om peilgestuurde drainage toe te passen. Op dit perceel is de klassieke drainage in het voorjaar van 2022 omgevormd naar een peilgestuurde drainage. Aanvullend zijn er peilbuizen terplekke aanwezig om het grondwater te kunnen meten, deze worden continu gemonitord.

Bij de omvorming naar peilgestuurde drainage werd een regelput geplaatst tussen de verzamelbuis van het drainwater (ook wel moerbuis genoemd) en de gracht. Deze constructie dient om het waterpeil te regelen. Door middel van een overloop op de afvoer die in hoogte aanpasbaar is, kan het gewenste waterpeil worden ingesteld. Het grondwater wordt pas gedraineerd als de hoogte van de overloop wordt bereikt. Wanneer er geen peil wordt ingesteld, werkt de PGD als een klassieke drainage. Ten tweede is een ontluchtingsbuis geplaatst aan de uiteinden van de drainagebuizen. Deze buis staat toe dat lucht kan ontsnappen wanneer er water in het drainagesysteem loopt. Hierdoor reageert het drainagesysteem sneller op wijzigingen in de grondwaterspiegel en wordt subirrigatie mogelijk.

We zullen bijna continu een bepaald grondwaterpeil aanhouden door peilsturing en subirrigatie. Op het perceel van deze studie is er een groot potentieel voor subirrigatie. Niet alleen is de grond doorlatend genoeg en liggen de buizen op een gunstige afstand, ook zijn er waterbronnen aanwezig. Het hemelwater van het aanpalende dakoppervlak wordt nog niet benut. Vanaf dat dit opgevangen wordt, kan er ruwweg al 2.5 miljoen liter water op jaarbasis worden gebruikt. Daarnaast ligt een bufferbekken voor hemelwater van een industrieterrein binnen handbereik. Naarmate dit industrieterrein wordt ontwikkeld en de bebouwde oppervlakte groeit, zal de hoeveelheid beschikbaar water toenemen. Of er al dan niet zuivering van dit water nodig is, wordt nog onderzocht.