Begeleidingstraject

OP-PEIL helpt geïnteresseerde landbouwers bij de aanleg, beheer en evaluatie van peilgestuurde drainagesystemen. We bieden bedrijfsbegeleiding en gericht advies op maat aan. Geïnteresseerde landbouwers kunnen nu al contact opnemen als ze vragen hebben bij de aanleg en opvolging van een peilgestuurd drainagesysteem. Op basis van een eerste gesprek en studie van kaartmateriaal, maken de onderzoekers een eerste inschatting van de haalbaarheid van peilgestuurd drainage op het specifieke perceel. Vervolgens is er de mogelijkheid om via een terreinbezoek meer gedetailleerd zicht te krijgen op de specifieke situatie, om uiteindelijk een gefundeerd advies te kunnen afleveren.

Op basis van ervaringen uit vorige projecten hebben de praktijkgerichte projectpartners Bodemkundige Dienst van België (BDB), Proefstation voor de Groententeelt (PSKW), Proefcentrum voor de Groententeelt (PCG), Inagro en Boerennatuur Vlaanderen de laatste jaren al veel ervaring opgedaan met de aanleg en opvolging van peilgestuurde drainage.

Mogelijke vragen bij de omvorming naar een nieuw peilgestuurd drainagesysteem:

  • Is mijn perceel geschikt?

  • Hoe pak ik de omvorming best aan? Waar komen een eventueel nieuwe verzameldrain en regelput te liggen?

  • Welke impact kan ik realistisch verwachten van de omvorming?

  • Mogelijke vragen bij de opvolging van een nieuw of bestaand peilgestuurd drainagesysteem:

  • Wanneer is het juiste moment om de drainage open te zetten in het voorjaar en najaar voor de veldwerkzaamheden?

  • Welk peilopzet hanteer ik best na het sluiten van de drainage?

Interesse in bedrijfsbegeleiding op uw bedrijf?

Contacteer dan één van de volgende onderzoekers:

Dries De Bièvre (BDB) - ddebievre-(at)-bdb.be – 016/31.09.22

Bert Everaert (Inagro) - bert.everaert-(at)-inagro.be - 051 14 03 25

Sander Bombeke (PSKW) - sander.bombeke-(at)-proefstation.be

Anne Waverijn (PCG) - anne.waverijn-(at)-pcgroenteteelt.be - 09 331 60 87

Maarten Raman, Leen Gruyters (Boerennatuur Vlaanderen) - maarten.raman-(at)-boerennatuur.be

regelput
De opvolging van een bestaande PGD kan onder meer het beheer van de regelput omvatten.
bodemonderzoek
Bij een terreinbezoek wordt de aard van het bodemmateriaal tussen het maaiveld en de drainagediepte nagekeken.